Lurer du på noe?

Bytte, retur og angrerett

ANGRERETT
Du har rett til å gå fra avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får varene i fysisk besittelse. Gjelder ikke kjøp i butikk.

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss på [email protected] på en utvetydig måte om din beslutning om å angre kjøpet. Angreskjema finnes her: Angreskjema

Kjøper må dekke returkostnadene ifm. angret kjøp. Varen må være uåpnet og intakt i originalemballasjen uten at den er skadet, merket, vasket, endret eller brukt og at alle etiketter fortsatt er intakte. Signert angreskjema og følgeseddelen må vedlegges forsendelsen. e. Vi vil tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra kjøper etter at vi har mottatt varen(e) i retur hos oss.

Se forøvrig skjema for opplysninger om angrerett

BYTTE
Ønsker du å bytte varen i en annen vare gjøres dette ved å kontakte oss på [email protected] og spesifisere hvilke vare du ønsker å bytte til innen 14 dager etter at du har mottatt bestillingen. Dersom ønsket ny vare er tilgjengelig sendes originalvaren tilbake med spesifisert bytteskjema som inneholder hvilken vare du ønsker å bytte til og følgeseddelen. Returvaren må være uåpnet og intakt i originalemballasjen uten at den er skadet, merket, vasket, endret eller brukt og at alle etiketter fortsatt er intakte. Kjøper må dekke returkostnadene i.f.m. bytte, men vi sender den nye varen ut igjen, uten at kjøper trenger å betale for ny frakt.

Bytteskjema finnes her: Bytteskjema